Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

lundi 3 octobre 2016

American comrades, please no make mistake voting

Né à Paris en 1931, Max Ginsburg peintre réaliste . Lui et sa famille déménagent à Brooklyn en 1933 lors de la Grande Dépression. «Grandir en ces temps économiques difficiles," dit-il lui fit prendre conscience des luttes et des souffrances des gens ordinaires, et a réveillé sa compassion, ainsi qu’une prise de conscience des inégalités qui existent en Amérique.

Max est le fils du portraitiste Abraham Ginsburg.

Aucun commentaire: