Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

jeudi 24 mai 2018

Bertrand Vergely : La fin de l'homme a-t-elle commencé ?Sophia, la seule "femme" citoyenne (!) à pouvoir sortir sans voile en Arabie Saoudite

Aucun commentaire: