Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

dimanche 1 octobre 2017

Portrait d'un moine serbe : Ilarion de Visoki Dečani

Aperçus de la vie monastique orthodoxe
chemin spirituel du moine Ilarion


Aucun commentaire: