Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

jeudi 14 mars 2019

Décidément l'ONU cherche des noises aux tyrans…Bizarre ces temps-ci comme les sujets traités en ces lieux internautes
 suscite l'indignation jusqu'à l'ONU :
L'Ukraine, les gilets jaunes en France… serait-ce justifié par hasard ?
On finira bien par en sortir quelque chose ou quelques uns…

Aucun commentaire: