Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

jeudi 14 mars 2019

BARTHÉLÉMY le diviseur

Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) mentionne dans son rapport des atteintes aux droits de l’Église orthodoxe d’Ukraine (orthodoxie.com)


Comme prévu malheureusement.
mais…«  Qui jette une pierre en l'air la jette sur sa tête,

et un coup perfide partage les blessures.
Qui fait le mal, le mal roulera sur lui,
sans même qu'il sache d'où cela lui arrive.
Le sarcasme et l'outrage sont le fait de l'orgueilleux,
mais le châtiment, comme un lion, le guette.
Ils seront pris au piège ceux que réjouit la chute des hommes pieux, 
et la douleur les consumera avant leur mort ».

Ecclésiastique 27, 25-29

1 commentaire:

Maxime le minime a dit…

Ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται ὑμῶν διάκονος.
Mais le plus grand d'entre vous sera votre serviteur ;
Ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται: καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτόν, ὑψωθήσεται.
et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.