Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

mardi 18 décembre 2018

Bartholomée s'est fait doubler…


Cette engeance politico carriériste avec ses beaux déguisements pense-t-elle vraiment que sa prière sera exaucée quand elle chantera bientôt « С Нами Бог » ? 

Eh oui, Sa Toute Sainteté Bartholomée,  Archevêque de Constantinople, nouvelle Rome et Patriarche œcuménique, n'aura pu imaginer exercer son autorité et imposer sa volonté qu'un temps… Le temps pour le pouvoir ukrainien de placer son propre personnel (et non pas le candidat avancé  par STS) et de montrer de facto que le patriarche de Constantinople a été tout simplement utilisé à des fins politiques par l'état ukrainien contre la Russie, pouvoir ukrainien utilisé d'ailleurs lui-même par l'avancée américaine belliciste aux frontières de la Russie…

1 commentaire:

Père Joachim a dit…

Merci pour clairvoyance et justesse de ton. On n'est pas dans la fange ... !