Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

lundi 4 juin 2018

Aide pour Xénia!


Icône du Bon Samaritain


Chers frères et sœurs,
Veuillez lire ce qui suit et partager l'histoire de Xénia avec vos amis et votre famille.  Nous devons aider cette précieuse petite fille.

En Christ,
Père Victor Potapov
(Recteur de la Cathédrale St. John the Baptist, 
Washington D.C. /USA)
Campagne de financement pour Xénia
Notre objectif est de 50 000 $.
L'argent peut être envoyé à Tatiana Sokolnikova à Paypal s-t-a1980@mail.ru.

L'histoire de Xénia
Xénia Sokolnikova a 12 ans et c'est une artiste. Ses photos colorées parlent de la nature et des animaux qu'elle aime beaucoup. Xenia a étudié à l'École des Beaux-Arts d'Ekaterinbourg en Russie lorsqu'on lui a diagnostiqué une leucémie. Elle a d'abord été traitée dans sa ville natale, mais peu après le traitement, le cancer est réapparu. Il est devenu clair qu'une thérapie alternative est nécessaire, et en Février 2018 Xénia avec sa mère Tatiana est venu aux National Institutes of Health aux Etats-Unis pour subir un essai clinique sur l'immunothérapie contre le cancer.  La thérapie n'a pas aidé non plus et Xénia a beaucoup souffert et elle fut constamment sous morphine. 

Cependant, à la fin de l'essai clinique, elle a commencé à prendre un nouveau médicament, l'inotuzumab, qui a eu un effet étonnant. Elle pouvait marcher et dessiner à nouveau. Même sa dépression s'est calmée. Après la première dose Xénia a dû retourner en Israël pour continuer ce traitement. Actuellement, c'est le seul espoir qu'après quatre doses de ce médicament prometteur, elle puisse recevoir une greffe de moelle osseuse. Une dose de ce médicament coûte 17 000 $ et elle a besoin de quatre doses. Sa famille n'a pas les fonds nécessaires pour payer l'ensemble de la thérapie. 
Nous vous demandons de nous aider, chaque don comptera !

Aucun commentaire: