Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

mardi 12 août 2014

VOULEZ-VOUS VRAIMENT D''UNE GUERRE contre la RUSSIE ?


Dans les années 1950, aux États Unis, des programmes ont été lancés pour délivrer des plaques d'identité pour les enfants. Il était à craindre que, dans le cas d'une attaque atomique surprise, il serait difficile d'identifier les millions d'enfants tués à l'école.Abri anti atomique romantique ?Aucun commentaire: