Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

mercredi 15 mai 2019

Chant chrétien mozarabe, c'est à dire wisigothique

CHANT CHRÉTIEN
 sous domination musulmane en Espagne


Office des Lectures
Officium : Alleluia, Ortus conclusus
extrait de l'album "Mozarabic chant"
Label Harmonia Mundi

Manuscrits de la chapelle mozarabe de la cathédrale de Tolède
Ensemble Organum de Marcel Peres

Aucun commentaire: