Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

vendredi 26 avril 2019

Incendie de Notre Dame, première phase d'un projet commercial ?

INCENDIE NOTRE DAME Retour des marchands du templeArrivée du Président et du premier ministre sur les lieux de l'incendie…
Elle a l'air bien bonne !


Liens des citations d'Eric Perroud 63 à l'appui de sa thèse :

  • Notre-Dame : Impossible que les poutres aient pu bruler sans un agent hautement inflammable voir message suivant
1 commentaire:

Anonyme a dit…

Comme les choses, ici, sont dites clairement!