Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

lundi 3 décembre 2018

Les Homais se prennent pour des Des EsseintesLe coeur et l'intelligence sont désormais à droite. 
La bourgeoisie aux mœurs décadentes, obsessionnellement et uniquement préoccupée de jouir, dans le plus total égoïsme, est désormais sans conteste de gauche... L'absence de scrupule, l'amoralisme qui caractérisent l'idéologie dominante de la bourgeoisie de gauche, implantée insidieusement pendant longtemps et puis affermie institutionnellement depuis quelque temps est désormais imposée par la force de sa police des mœurs - ou davantage si l'on en juge aux évènements récents… 
L'antichristianisme primaire s'est substitué à «l'anticommunisme primaire» de naguère et la bêtise domine à gauche, escortée par les raccourcis les plus grossiers, les clichés les plus confondants d'absence de la moindre réelle réflexion, les caricatures les plus vulgaires, les injustices et les contre-vérités les plus flagrantes. Aucune réelle pensée, seulement le colportage le plus paresseux d'opinions toutes faites.
Les Homais se prenant pour des Des Esseintes encombrent la vie médiatique et politique, méprisant le peuple, objet de toutes les manipulations, le supposant trop stupide pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe dans son dos écorché jusqu'au sang à force d'être tondu sans rime ni raison car ce n'est pas celui de moutons que l'on mène où l'on veut avec des bâtons ou des chiens qui les mordent au mollet…Aucun commentaire: