Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

vendredi 28 décembre 2018

Hiver russe : Aide d'urgence aux personnes sans-abri


Nous lançons cet appel pour rassembler les fonds nécessaires et financer notre programme d'aide d'urgence aux personnes sans-abri confrontées à l’hiver russe. Merci de votre soutien. Nous devons pouvoir tenir jusqu’à la fin mars !
Alexandre Eltchaninoff


La nuit dernière la température à Saint-Pétersbourg est descendue à -7° L’an dernier, plus de mille personnes sans abri sont encore mortes dans la ville faute d’avoir trouvé de l’aide.

Grâce à vos dons, des associations et paroisses russes ( Notchlejka à Saint-Pétersbourg, Teplyï Dom à Vladimir ou le père Lev Bolchakov en Carélie) sauvent de la mort et des amputations des centaines de femmes et d’hommes chaque année.

Ils manquent de moyens pour chauffer les tentes de nuit jusqu’à la fin mars, distribuer des repas chauds et des couvertures ou assurer les soins d’urgence. Ils doivent tenir jusqu’au printemps.

Chaque rouble, chaque euro comptent pour sauver des vies. Chaque nuit, des personnes n’ayant pas trouvé d’abri ne se réveillent pas le matin venu. En accentuant nos efforts, nous permettrons à nos amis de tenir jusqu’à fin mars ! Merci de vos dons ! Pour plus de renseignements, téléphonez-moi au 00 33 (0)1 42 50 53 46.

-Par chèque à ACER-RUSSIE 91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris
à l'ordre d'ACER-RUSSIE en indiquant au dos " Survivre à l’hiver russe "

-Par un don en ligne en toute sécurité ICI

-Par Virement : La Banque Postale, ACER-RUSSIE, IBAN FR 45 2004 1000 0115 37 359Y02097 BIC: PSSTFRPPPAR

Aucun commentaire: