Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

dimanche 16 septembre 2018

Bartholomée veut-il associer son nom à une nouvelle st Barthélémy ?Nathalia VITRENKO, leader du parti socialiste progressiste d'Ukraine, présidente de la communauté des femmes orthodoxes d'Ukraine, condamne sévèrement l'action illégitime du président Porochenko, de Philarète et du patriarche de Constantinople Bartholomée. (traduction et sous-titres de Laurence)

LE MASSACRE DE LA SAINT BARTHÉLÉMY

Si une guerre civile fratricide sanglante
 explose en Ukraine,
 l'on pourra associer deux fois le nom de Bartholomée (ou Barthélémy) dans l'Histoire
à une abomination…


SAUVE TON PEUPLE SEIGNEUR
 ET BÉNIS TON HÉRITAGE,
 ACCORDE À TES FIDÈLES
 LA VICTOIRE SUR LES ENNEMIS ET SAUVEGARDE PAR TA CROIX
 LES NATIONS QUI T'APPARTIENNENT !


Aucun commentaire: