jeudi 16 janvier 2020

ETHNARCHIE, ETHNICITÉ, ETHNO-PHYLETISME

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι σήμερα ο εθνοφυλετισμός. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, οι περισσότερες από τις αυτοκέφαλες Εκκλησίες έχουν διαμορφωθεί ιστορικά με βάση τις αρχές του έθνους-κράτους και της Προτεσταντικής αρχής ‘’cuius regio eius religio’’ ή τις ιδέες του ευρωπαικού Διαφωτισμού περί έθνους. Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία δεν προσφέρεται για τέτοιες απόψεις.  Η βάση για την ενότητα της Εκκλησίας δεν είναι το έθνος, αλλά η γεωγραφική περιοχή: όλοι εκείνοι που ζούν σε ένα συγκεκριμένο τόπο,  ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, ανήκουν εκκλησιαστικά στον ένα Επίσκοπο εκείνης της περιοχής, και η ύπαρξη ενός εθνικού κράτους δεν οδηγεί αναγκαστικά σε νέα και ανεξάρτητη Εκκλησία» (Κόσμου Λύτρον. Τά Ἀγαθονίκεια. ἐκδ. Εὐεργέτις, Μέγαρα 2014, σελ. 184). (source)

ο Οικουμενικός Πατριάρχης υπογράμμισε


«Η αυθεντική ορθόδοξος πίστις και παράδοσις είναι αδύνατον να αποτελέσουν πηγήν εθνικιστικών τάσεων.» (Ελληνορθόδοξη Παράδοση και δυτικός πολιτισμός. Θεσσαλονίκη 1985, σ. 48)» (source)
DÉFINITION DES TERMES:
DÉFINITIONS DE DICTIONNAIRES ET D'AUTEURS DE L’ÉGLISE

ETHNARQUE, ETHNARCHIE

Nom: Le souverain d'une province ou d'un peuple. Étymologie :  du Grec ethnos, nation.
- The American Heritage Dictionary of the English Language, Boston 1992.

L'ethnarchie est la désignation par l'Église, par les autorités politiques de l'État, du droit d'administrer des sujets de l'État, qui se déroule dans des circonstances historiques spécifiques. Il représente un phénomène bien connu dans la tradition orthodoxe, en particulier dans les situations où l'autorité politique tombe. Pendant la période de domination ottomane (l'ottomanocratie), les chrétiens étaient considérés comme une nation distincte tandis que le patriarche de Constantinople était désigné éthnarque, «chef d'une nation» résidant sur le territoire de l'empire ottoman. Cette fonction a existé depuis la chute de Constantinople en 1453 jusqu'au traité de Lausanne en 1923. À Chypre, la règle de l'archevêque Makarios III (1950-1977) peut être considérée comme une forme d'ethnarchie, ainsi que la règle provisoire en Grèce par l'archevêque Damaskinos d'Athènes du 31 décembre 1944 au 29 septembre 1946 (dont dix mois en tant que Premier ministre). De même, dans l'ex-Yougoslavie, la proposition faite en 1992 au patriarche Paul de Serbie d'assumer la gouvernance «en tant que personne acceptable par tous» peut être considérée dans le même sens. L'ethnarchie ne peut être considérée comme une institution politique ou ecclésiastique justifiant les revendications de gouvernance de l'Église (théocratie ou papo-césarisme); elle se produit toujours sous la pression de besoins historiques spécifiques.

— «Glossaire canonique», dans Le Patriarcat œcuménique de Constantinople en Europe unie par Archimandrite Grigorios Papathomas Athènes, 1998 (en français).

Après la chute de Constantinople, l'Église n'a pas été autorisée à revenir à la situation avant la conversion de Constantin; paradoxalement, les choses de César sont maintenant plus étroitement associées aux choses de Dieu qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant. Car les musulmans ne font aucune distinction entre religion et politique: de leur point de vue, pour que le christianisme soit reconnu comme une foi religieuse indépendante, il faut que les chrétiens soient organisés comme une unité politique indépendante, un empire dans l'empire. L'Église orthodoxe est donc devenue une institution civile et religieuse: elle a été transformée en Rum Millet, la «nation romaine». La structure ecclésiastique a été reprise en totalité comme un instrument d'administration laïque. Les évêques sont devenus des fonctionnaires du gouvernement; le patriarche n'était pas seulement le chef de l'Église grecque orthodoxe, mais le chef civil de la nation grecque - l'ethnarque ou millet-bashi. Cette situation a perduré en Turquie jusqu'en 1923 et à Chypre jusqu'à la mort de l'archevêque Makarios III (1977).

— Mgr Kallistos (Ware) de Diokleia, The Orthodox Church, Penguin Books, troisième édition, 1993.


ETHNICITÉ

L'ethnicité est une conscience de groupe collective définie par référence à une configuration d'éléments tels que la langue, la patrie, la descendance, la religion et les valeurs.

Consultation du Conseil œcuménique des Églises sur «l’ethnicité et le nationalisme», Sri Lanka 1994.(1)

(1) Rapport dans T. Tschuy, Conflits ethniques et religion, défi aux Églises


Si l'ethnicité faisait partie de l'essence de l'Église, il y aurait un dogme sur l'ethnicité.
— Panayiotis Bratsionis1936 (2) 


ETHNO-PHYLETISME (RACISME)

Le phylétisme (de phyli-race, tribu) est le principe des nationalités appliquées dans le domaine ecclésiastique: en d'autres termes, la confusion de l'Église avec la nation. Le terme ethnophylétisme désigne l'idée qu'une Eglise locale autocéphale devrait être fondée non pas sur un critère local [ecclésial], mais sur un critère ethnophylétiste, national ou linguistique. Le terme a été utilisé au Saint et Grand Synode panorthodoxe [Meizon: élargi] à Constantinople le 10 septembre 1872 pour décrire le «nationalisme phylétiste (religieux)», que le synode a condamné comme une hérésie ecclésiale moderne, parfois appelée «L'hérésie balkanique». Le synode a déclaré que l'Église ne devait pas être confondue avec le destin d'une seule nation ou race ; L'orthodoxie est hostile à toute forme de messianisme racial. En outre, il convient de distinguer clairement l'ethnicisme (qui a un contenu positif) et le nationalisme (qui a un contenu négatif et qui en grec est appelé ethnikismos: le premier doit être considéré comme le serviteur, le second l'ennemi de la nation.

— Archimandrite Grigorios Papathomas, «Glossaire canonique», Archimandrite Grigorios Papathomas, Le Patriarcat œcuménique de Constantinople en Europe unie, Athènes 1998 (en français).

Les pogroms sont la victoire de vos ennemis. Les pogroms sont une honte, à la fois pour vous et pour la Sainte Église.
—St. Tikhon de Moscou, «Appel au troupeau de l'Église orthodoxe russe à s'abstenir de toute violence contre les persécuteurs de l'Église

Publications du COE, Genève 1997, p. 156
(2) Procédures de la consultation pédagogique panorthodoxe à Dassel, 1936 (voir étude de cas 8)
l'Église, 8/21 juillet 1919 »,
 3 L. Regelson, La tragédie de l'Église de la Russie (1917-1945), Paris 1976 (en russe).

(version française par Maxime le minime d'un extrait de
  For the Peace from Above, An Orthodox Resource Book on War, Peace and Nationalism
 Edited by Fr. Hildo Bos & Jim Forest - Orthodox Research Institute
1 commentaire:

Maxime le minime a dit…

Cet article s'adresse à tout le monde bien sûr mais particulièrement à mes lecteurs franco-helléniques, qui pourront vérifier dans leur langue maternelle l'authenticité ces textes. Pour les lecteurs qui ne parlent ni ne comprennent le grec, Google translate fera suffisamment l'affaire