Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

samedi 3 novembre 2018

C'est encore de l'amour pour les animaux ?

Réflexions passagères d'un O.o.🤔 

— Euh !…plutôt juste du business non ?
Tout comme Halloween !

Sauf que c'est encore gentillet comme "utilisation" de la religion. Rien d'insultant.
L'autre jour en revanche, le jour d'Halloween, je suis passé devant un petit commerce d'alimentation tenu par une rombière (d'origine maghrébine donc peut-être de culture musulmane) et une jeune fille costumée pour la circonstance en "bonne sœur" — vous savez, du même genre que les gays utilisent  sur leurs chars de la Gay Pride! Est-ce que le costume était censé faire peur avec le risque  inconscient (certainement) de faire fuir les clients ? Que nenni ! Rien de tel pour faire vendre sans doute pensait la candide (et peut-être encore) vierge jeunette… Ou alors c'était plus malveillant, c'était plutôt tout simplement la démonstration d'une solidarité diabolique avec la "fête" dite païenne. Au diable tout ça finalement, ça fait plutôt pitié qu'autre chose.
— Où va le commerce de nos jours dans nos contrées, ma pôv' dame?
— Vous voulez parler de commerce avec le diable mon bon monsieur ?


Aucun commentaire: