Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

jeudi 5 janvier 2017

LA MISSION DES ORTHODOXES«Les mots sont les armes que nous les Orthodoxes utilisons pour nous défendre des hérétiques et les frapper. Les frapper non pour les abattre, mais pour les aider à se relever de leur chute. Tel est le but de notre lutte : les aider pour les sauver, eux et nos ennemis.»     
Saint Jean Chrysostome

Aucun commentaire: